AP గవర్నమెంట్ ఇటీవల విడుదల చేసిన శ్వేత పత్రాలు

AP గవర్నమెంట్ ఇటీవల విడుదల చేసిన శ్వేత పత్రాలు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇటీవల విడుదల చేసిన శ్వేత పత్రాలు 1.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-1.pdf 2.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-2.pdf 3.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-3.pdf 4.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-4.pdf 5.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-5.pdf 6.ఏ.పి.శ్వేతపత్రం-6.pdf

Read more

జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం

జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం 1. భూగోళశాస్త్రాన్ని ఆంగ్లంలో ఏమంటారు? A- జాగ్రఫీ 2. జాగ్రఫీ పదం ఏ

Read more
error: Content is protected !!